Spårsändare i alla bilar nästa år

[inskickat till HD 5 mars 2014, ej publicerat]

Efter ett beslut i Europaparlamentet kommer alla nya bilar i unionen från och med nästa år utrustas med så kallade olyckslarm, som automatiskt ringer upp 112 när bilen är med om en olycka och som med GPS alltid vet var bilen befinner sig.

Piratpartiets EU-parlamentariker röstade emot förslaget – inte för att vi motsätter oss att snabba på utryckningar vid bilolyckor så att räddningspersonal kan utföra sitt fantastiska arbete, utan för att förslaget har flera stora problem. Det finns ett stort integritetsproblem när alla bilar i Europa utrustas med spårningssensorer, och även om syftet är att hjälpa, är regelverken kring hur informationen hanteras allt annat än tydliga. Register tenderar att läcka. Den här sortens lösningar måste därför vara extremt hårt reglerade och även Datainspektionen varnar för risker mot den personliga integriteten.

Det finns också ett stort frågetecken kring kostnadseffektivitet – här spenderas miljarder på ett system som bara kan hjälpa efter att en olycka ägt rum. Piratpartiet ser hellre att dessa pengar läggs på förebyggande aktivitet, för att se till att antalet olyckor som äger rum över huvud taget minimeras, något vi är duktiga på i Sverige och där andra länder borde kunna ta efter oss. Eller varför inte satsa motsvarande pengar på sjukvården lokalt. Hur många spårningssändare går det på en vårdplats på Helsingborgs lasarett?

Elever har rätt till trygghet utan kameror

[insänd till HD den 23 februari 2014, ej publicerad]

I helgens HD kunde man läsa om Tågaborgsskolan där nya säkerhetsrum ska installeras för att hindra nattliga stölder av elevdatorer. Dessutom installerar skolan kameror inomhus som ska övervaka eleverna under skoltid. De är inte ensamma; flera skolor i Helsingborgsområdet har kameraövervakning inomhus. Vi i Piratpartiet är som väntat emot inomhuskameror som ska filma eleverna på skoltid.

Rektorerna Chris Hansen-Sonestam på Tågaborgsskolan och Åsa Karlsson på Dalhemsskolan är eniga – de tycker egentligen inte om att behöva kameraövervaka eleverna. All heder åt rektorerna. Det ska inte vara lättvindigt när kameror ska övervaka minderåriga.

Brottsförebyggande Rådet konstaterar också att inomhuskameror inte avskräcker inbrotten, som i regel begås av erfarna kriminella. Då är skyddsrummen effektivare. Så varför är det viktigt att övervaka eleverna med kameror? Och hur länge sparas filmerna? Av vem? Har alla föräldrar fått information om att barnen övervakas? Och hur gör man med elever som har skyddad identitet? Det finns alltid många frågor när det gäller kameraövervakning.

Det finns en enkel och betydligt hederligare metod som jag är säker inte skulle ge rektorerna en dålig känsla i magen. Med bättre säkerhet och kraft att förebygga skadegörelse helt, inte bara ge möjligheter att hitta skyldiga. Metoden är enkel. Budget, kallas den. Om skolorna hade haft resurser nog att ha tillräckligt med personal hade problemen varit färre. Och inga kameror hade behövts.

Kontakten mellan lärare och elev är den viktigaste faktorn för en bra undervisning. Och vuxna förebilder i skolan skapar trygghet. Och tryggheten är rektors ansvar. Då blir kameraövervakning av eleverna inte bara ett integritetsbrott mot eleverna, utan ett fattigmanssubstitut för att skapa trygghet.

Helsingborg har en kraftfull och bra ambition för både skola och teknik. Gott så. Men tekniken får inte bli ett incitament att skära i budgeten så att rektorerna måste ta till kameraövervakning de egentligen inte vill ha för att skapa trygghet för eleverna. Ansvaret vilar på politikerna som ska se till att skolorna har rätt resurser. Men det är rektorerna och i förlängningen lärarna som ska leva med budgeten och förväntas leverera oavsett hur budgeten ser ut.

Så när politikerna tar den fega vägen ut lämnar man problemet i knäet på skolorna och på rektorer som tvingas använda kameror som man egentligen inte är särskilt positiv till. Det är politisk feghet. Eller okunskap.

Vi i Piratpartiet tror på en skola i världsklass för Helsingborg. Men vi vill se en skola med större resurser, där tekniken är ett stöd i undervisningen, inte i övervakningen av eleverna.