Att jobba med upphandlingar

Det har kanske undgått några av er att min andra bok släpptes i början av april. Upphandla rätt och lätt är en nybörjarbok för den som kommer i kontakt med offentlig upphandling och är beställare. Den är ovanlig på så sätt, för det enda lättlästa som finns är riktat mot leverantörer och hur de lättare vinner upphandlingar.

Min bok, utgiven på Komlitt förlag, tittar på den andra sidan och alla de regler som man har att förhålla sig till. Jag försöker på ett realistiskt sätt ge handfasta råd som inte drunknar i lagtext. Det finns gott om sådan litteratur om man verkligen vill fördjupa sig i rättsfall, praxis och undantag i den komplexa lagstiftningen. Jag har istället fokuserat på de vanligaste fallen, de vanligaste fällorna och konkreta råd kopplat till hur en offentlig organisation fungerar.

Jag har haft förmånen att få jobba med kommunal verksamhet i snart ett årtionde. Jag har också varit leverantör från tid till annan och har därför sett båda sidor av myntet. Min styrka i mitt ”vanliga” jobb som konsult, är att sätta mig in i organisationens egna förutsättningar och ta ett perspektiv inifrån. Precis så är Upphandla rätt och lätt skriven.

Upphandling är inte farligt. Det är krångligt och lite bökigt, men det finns tydliga regler att följa. Gör du det, så behöver du inte oroa dig om det skramlas lite i kulisserna från besvikna företag som inte vunnit. Om du vet vad du vill ha och kan formulera det enligt regelverket, kan du få en riktigt framgångsrik upphandling.

Jag hoppas att boken primärt ska läsas av de som inte jobbar med upphandling som yrke, utan snarare av projektledare, administratörer och andra tjänstemän som kommer i kontakt med upphandling som en nödvändig del av jobbet. Jag hoppas min bok ska vara lätt nog att svälja enkelt – men innehållsrik nog att vara ett handfast stöd.

Upphandling är spännande, det är ett pussel av regler och krav, och att försöka förutsäga hur andra tolkar det man skrivit. Spännande, givande och klurigt ibland. Kommentera gärna på min författarsida om ni har egna erfarenheter av upphandlingar