Dags för påverkansarbete om konkurs

När jag började skriva min bok Kraschen, var det för att själv bearbeta vad jag varit med om, och försöka lämna ett testamente till andra företagare som var i min situation. De som, likt jag själv, stod med mobilen i handen och googlade efter information om hur en konkurs fungerar.

Det är inte rimligt att Sverige helt saknar en strategi för hur vi tar hand om och återentreprenöriserar företagare som gått i konkurs. Boken var bara ett första steg. Nu drar jag igång två projekt:

  1. En grupp för konkursöverlevare, där företagare som gått i konkurs kan samtala tillsammans om erfarenheter, tips, råd och stöd från andra som varit där. Våra samlade erfarenheter kan bli ett stort stöd för andra som drabbas. Om du är intresserad av att vara med och läser det här, maila mig på bjorn@flintberg.se så kopplar jag ihop dig med gruppen.
  2. Söka medel för att genomföra en mindre studie kring de nationella kostnaderna för konkurs och tillsammans med den framlägga till regeringen ett förslag på en nationell strategi för konkurshantering och återentreprenörisering – ett naturligt led i att stärka den svenska konkurrenskraften och bärigheten i svenskt entreprenörskap.

Du är varmt välkommen att följa mig på Twitter, eller maila mig på bjorn@flintberg.se om du har erfarenheter eller vill höra av dig. Du kan även ringa på 0766-292925.

Om tre år ska det inte längre vara tystnad som möter en konkursdrabbad företagare. Det ska finnas en plan, med information och stöd.