Spårsändare i alla bilar nästa år

[inskickat till HD 5 mars 2014, ej publicerat]

Efter ett beslut i Europaparlamentet kommer alla nya bilar i unionen från och med nästa år utrustas med så kallade olyckslarm, som automatiskt ringer upp 112 när bilen är med om en olycka och som med GPS alltid vet var bilen befinner sig.

Piratpartiets EU-parlamentariker röstade emot förslaget – inte för att vi motsätter oss att snabba på utryckningar vid bilolyckor så att räddningspersonal kan utföra sitt fantastiska arbete, utan för att förslaget har flera stora problem. Det finns ett stort integritetsproblem när alla bilar i Europa utrustas med spårningssensorer, och även om syftet är att hjälpa, är regelverken kring hur informationen hanteras allt annat än tydliga. Register tenderar att läcka. Den här sortens lösningar måste därför vara extremt hårt reglerade och även Datainspektionen varnar för risker mot den personliga integriteten.

Det finns också ett stort frågetecken kring kostnadseffektivitet – här spenderas miljarder på ett system som bara kan hjälpa efter att en olycka ägt rum. Piratpartiet ser hellre att dessa pengar läggs på förebyggande aktivitet, för att se till att antalet olyckor som äger rum över huvud taget minimeras, något vi är duktiga på i Sverige och där andra länder borde kunna ta efter oss. Eller varför inte satsa motsvarande pengar på sjukvården lokalt. Hur många spårningssändare går det på en vårdplats på Helsingborgs lasarett?